หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > กีฬา
K-97 Sport / city ยางรถจักรยานยนต์เรเดียล

K-97 Sport / city ยางรถจักรยานยนต์เรเดียล

    เส้นรอบวงต่ำอัตราการควบคุมแรงดันสม่ำเสมอสม่ำเสมอลดแรงเสียดทานเชิงเส้นเมื่อขับรถเพิ่มความยืดหยุ่นและความสมดุล