หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > กีฬา > K902
ด้านหลัง 190 / 50ZR17 สปอร์ต / เมืองยางรถจักรยานยนต์

ด้านหลัง 190 / 50ZR17 สปอร์ต / เมืองยางรถจักรยานยนต์

    เส้นรอบวงต่ำอัตราการควบคุมแรงดันสม่ำเสมอสม่ำเสมอลดแรงเสียดทานเชิงเส้นเมื่อขับรถเพิ่มความยืดหยุ่นและความสมดุล