หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > กีฬา > K902
ยางรถจักรยานยนต์ด้านหน้า 120 / 70ZR17

ยางรถจักรยานยนต์ด้านหน้า 120 / 70ZR17

    เส้นรอบวงต่ำอัตราการควบคุมแรงดันสม่ำเสมอสม่ำเสมอลดแรงเสียดทานเชิงเส้นเมื่อขับรถเพิ่มความยืดหยุ่นและความสมดุล