หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > กีฬา
K902 หน้า 120 / 70ZR17 ยางรถจักรยานยนต์

K902 หน้า 120 / 70ZR17 ยางรถจักรยานยนต์

    เส้นรอบวงต่ำอัตราการควบคุมแรงดันสม่ำเสมอสม่ำเสมอลดแรงเสียดทานเชิงเส้นเมื่อขับรถเพิ่มความยืดหยุ่นและความสมดุล